ASFA - KDK s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom pôsobí na trhu od roku 1995 . Firma sa zaoberá výrobou modifikovaných asfaltov s preukázanou skúškou na asfaltovú stavebnú zmes typu LAS I modifikovaný.

Asfaltérske práce

 • opravy výtlkov po zimnom období
 • opravy prekopávok po plynároch, vodároch a podobne
 • asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiek k obecným úradom, k domu smútku, kostolom, cintorínom, materským
 • školám, základným školám, zdravotníckym zariadeniam a podobne
 • asfaltovanie parkovísk, ihrísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov
 • asfaltovanie vnútorných priestorov, garáží, hál atď...
 • parkovísk, chodníkov a spevnených plôch

Výstavba a oprava ciest:

 • realizácia kompletných dodávok ciest s krytom živičným šírky od 1,4 do 4 m
 • s krytom betónovým (panelovým) ako aj ciest menšieho významu s krytom penetračným
 • výstavba parkovísk, odstavných plôch a chodníkov
 • vykonávanie vysprávok vozoviek z obaľovaných zmesí
 • frézovanie vozoviek – malý rozsah
 • vykonávanie vysprávok po výstavbe inžinierskych sietí
 • rezanie živičných krytov vozoviek

Asfaltovanie chodnikov, ciest a parkovísk vykonávame tromi spôsobmi:

 • technológia liateho asfaltu
  (ktorý je vhodný ako povrch podláh do skladov, výrobných hál, prevádzok živočíšnej výroby, na komunikácie, ihriská, chodníky)
 • novou obaľovanou zmesou ABJ, ABH
 • recyklovanou obaľovanou zmesou

 

Budujeme aj detské ihriská!

ASFA – KDK s.r.o.
Murgašova 881/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
DIČ: 2023558823
IČ-DPH: SK2023558823
Ľubomír Ďurech

0910 205 604
asfakdkdubnica@gmail.com
Rastislav Dzurko
0903 949 604‬
asfakdkdubnica@gmail.com
tvorba web stránok INCUBEMEDIA