ASFA - KDK s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom pôsobí na trhu od roku 1995 . Firma sa zaoberá výrobou modifikovaných asfaltov s preukázanou skúškou na asfaltovú stavebnú zmes typu LAS I modifikovaný.

K realizácií uvedených činností používame vlastný strojový park

Tatra 815 s prívesom
UNC LOCUST – 1203 v počte 2 ks s prídavným zariadením - fréza na asfalt, fréza na sneh, IP kladivo, podkopové zariadenie do š. 30 a 50 cm, prídavné zdvíhacie zariadenie, metla.

Súčasné smerovanie firmy na získavanie kompletných stavieb s celou koordináciou si vyžiadalo rozšírenie strojového parku ako sú vibračné valce, fréza, drtička asfaltu, vibračné dosky, a iné stavebné mechanizmy. V tomto období vedieme obchodné jednania o kúpe recyklátora asfaltových zmesí Bagela 7000.

Špecializujeme sa na komplexné riešenie a koordináciu dopravných prostriedkov, strojov a mechanizmov pre potreby zákazníka.

 

Valce BOMAG 1200, 5400
Finišér MS 223C
Valce Bomag 1200 š. 70 cm
Bomag 2700 š. 100 cm
Bomag 5400 š. 138 cm
Finišér MS 223C š. od 1,4 do 4 m,
Fréza SIMEX PL 500 Fréza SIMEX PL 500 do hr. 12 cm,
Multikára M 25 s prednou radlicou a sypačom
Traktory 2 ks – zimné radlice
Valec BOMAG 2700

 

Medzi ďalšie mechanizmy patria vibračné dosky, hutniace kladivá, rezačky na rezanie živičného a betonového krytu, drtičky asfaltu ALLU SML.

img_1

 

Samozrejmosťou je náš osobný prístup od kontaktovania, cez prípravu rozpočtu až po finálne dokončenie zákazky. Team vyškolených odborníkov
a stálych zamestnancov vie zaujať správne stanovisko ku každému problému, či situácii.

Uvedomujeme si, že kvalitná a zodpovedná práca bude vždy našou najlepšou vizitkou i najväčším prínosom pre verejnosť. Nehovorí za nás len dokončené dielo, ale aj spôsob, akým ho realizujeme.

Nadväzujeme seriózne kontakty s verejnosťou v miestach terajšej i budúcej pôsobnosti firmy. Každý prejavený záujem o firmu ASFA - KDK s.r.o. - Dubnica nad Váhom, hoci aj kritický, je pre nás impulzom k premýšľaniu, často i prvým krokom k novému obchodnému vzťahu.

Rešpektujeme právo každého jedinca, inštitúcie a organizácie na informácie o našej činnosti, ktorá sa ich bezprostredne dotýka. Obojstranná komunikácia im umožňuje lepšie pochopiť nevyhnutné dočasné obmedzenia spôsobené našou prácou a lepšie sa s nimi vyrovnať.

 

ASFA – KDK s.r.o.
Murgašova 881/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507
DIČ: 2023558823
IČ-DPH: SK2023558823
Ľubomír Ďurech

0910 205 604
asfakdkdubnica@gmail.com
Rastislav Dzurko
0903 949 604‬
asfakdkdubnica@gmail.com
tvorba web stránok INCUBEMEDIA